Spørretimespørsmål fra Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 10.12.1993
Besvart: 12.01.1994 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Spørsmål

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp): "Dei private vidaregåande skulane, fagskulane og folkehøgskulane vil utgjera viktige supplement til dei fylkeskommunale vidaregåande skulane i gjennomføringa av Reform '94.

Vil statsråden syta for at desse skuleslaga får ei avklaring av sin plass i skulesystemet, slik at dei kan planleggja neste skuleår?"


Les hele debatten