Spørretimespørsmål fra Magnar Sortåsløkken (SV) til kulturministeren

Datert: 05.01.1994
Besvart: 12.01.1994 av kulturminister Åse Kleveland

Magnar Sortåsløkken (SV)

Spørsmål

Magnar Sortåsløkken (SV): "Norsk Rikskringkasting har i flere tiår bidratt med økonomisk støtte til trykking og utsendelse av programoversikter for NRK i blindeskrift. Som en dominerende riksdekkende institusjon med enerett til lisenspenger har NRK et spesielt ansvar for de "smale" grupper, men de siste åra har NRK sagt nei til slik støtte.

Vil statsråden bidra til at NRK igjen gir støtte til dette viktige arbeidet?"


Les hele debatten