Spørretimespørsmål fra Ranveig Frøiland (A) til justisministeren

Datert: 07.01.1994
Besvart: 12.01.1994 av justisminister Grete Faremo

Ranveig Frøiland (A)

Spørsmål

Ranveig Frøiland (A): "Seksuelle overgrep mot mindreårige får stor plass i massemedia. For barna det gjeld og deira næraste vert dette ei ytterlegare påkjenning.

Vil justisministeren sjå til at "vær varsam" haldninga gjennomsyrer informasjon frå politi si side og eventuelt vurdera retningsliner av omsyn til dei som blei ramma?"


Les hele debatten