Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til helseministeren

Datert: 16.12.1993
Besvart: 12.01.1994 av helseminister Werner Christie

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): "I henhold til gjeldende lov skal norske sykehus ha et rullerende beredskapslager for medisiner og for medisinsk forbruksmateriell tilsvarende tre måneders drift. Jeg er kjent med at flere sykehus, av budsjettmessige grunner, ikke ser seg i stand til dette lagerhold.

Hva gjøres fra helseministerens side for å påse at norske sykehus følger lov om helsemessig beredskap?"


Les hele debatten