Spørretimespørsmål fra Erling Folkvord (RV) til administrasjonsministeren

Datert: 07.01.1994
Besvart: 12.01.1994 av administrasjonsminister Nils Olav Totland

Erling Folkvord (RV)

Spørsmål

Erling Folkvord (RV): "På Backlash-konferansen i Oslo 1993 erklærte kommunalministeren at likelønn var et av Regjeringas viktigste satsingsområder. Ny forskning viser at innføring av lokale forhandlinger i stat og kommune har slått dårlig ut for lavtlønte kvinner.

Hvilke tiltak vil Regjeringa sette i gang for at tariffoppgjøret denne gangen skal komme de lavtlønte kvinnene i offentlig sektor til gode?"


Les hele debatten