Spørretimespørsmål fra Terje Riis-Johansen (Sp) til landbruksministeren

Datert: 10.12.1993
Besvart: 19.01.1994 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

Terje Riis-Johansen (Sp)

Spørsmål

Terje Riis-Johansen (Sp): "I forbindelse med behandlingen av St.prp. nr. 8 for 1992-93 Landbruk i utvikling, ble det fra et flertall i Stortingets landbrukskomite pekt på at "produksjonskvoter som tas ut av produksjon, bør bli vurdert fordelt i samme region".

Hva har statsråden gjort for å følge opp dette?"


Les hele debatten