Spørretimespørsmål fra Syver Berge (Sp) til landbruksministeren

Datert: 12.01.1994
Besvart: 19.01.1994 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

Syver Berge (Sp)

Spørsmål

Syver Berge (Sp): "Ved omorganiseringa av fylkeslandbruksetaten gjekk stortingsfleirtalet (AP, H og FrP) inn for å leggje fylkeslandbruksetaten inn under fylkesmanns- embetet. Dette vart gjort etter framlegg frå Regjeringa.

Var det ein føresetnad frå Regjeringa at fylkeslandbrukskontora skulle sentraliserast inn under same taket som fylkesmannens kontor?"


Les hele debatten