Spørretimespørsmål fra Syver Berge (Sp) til landbruksministeren

Datert: 14.01.1994
Besvart: 19.01.1994 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

Syver Berge (Sp)

Spørsmål

Syver Berge (Sp): "Miljøverndepartementet hevdar at ein av fylgjene av rovviltmeldinga (St.meld. nr. 27 for 1991-92) er at det ikkje skal vera saudrift i kjerne- område med store årlege rovviltskader.

Kva vil statsråden gjera for å hjelpe bønder som på grunn av skader av rovdyr, innanfor kjerneområda, må omstille si landbruksdrift?"


Les hele debatten