Spørretimespørsmål fra Dag C. Weberg (H) til miljøvernministeren

Datert: 10.01.1994
Besvart på vegne av: Miljøvernministeren
Besvart: 19.01.1994 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

Dag C. Weberg (H)

Spørsmål

Dag C. Weberg (H): "Vil statsråden medvirke til at det blir utarbeidet faglig tilfreds- stillende konsekvensanalyser før det foreslås administrative grenser for de såkalte kjerneområder for ulv, bjørn og jerv?"


Les hele debatten