Spørretimespørsmål fra Bjørg Hope Galtung (Sp) til samferdselsministeren

Datert: 14.01.1994
Besvart: 19.01.1994 av samferdselsminister Kjell Opseth

Bjørg Hope Galtung (Sp)

Spørsmål

Bjørg Hope Galtung (Sp): "Stortinget har gjort vedtak om ikkje å leggja ned postkontor før det er gjennomført ny vurdering av posttenesta i landet. Likevel opplever vi at det foreligg konkrete planar om nedlegging av postkontor frå medio januar, mellom anna Hjelmås postkontor i Lindås, i Hordaland.

Er dette i tråd med det nemde stortingsvedtak?"


Les hele debatten