Spørretimespørsmål fra Siri Frost Sterri (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 12.01.1994
Besvart: 19.01.1994 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Siri Frost Sterri (H)

Spørsmål

Siri Frost Sterri (H): "Fra årsskiftet er elevenes skoleår forlenget med en uke, men uten at de derved får mer undervisning. Resultatet blir kortere ukentlig under- visning.

Hva ønsker statsråden å oppnå med dette?"


Les hele debatten