Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til finansministeren

Datert: 12.01.1994
Spørsmålet er trukket tilbake

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): "En alvorlig kreftsyk pasient i Telemark fikk avslag om trygderefusjon for behandling i Sverige. Pasientens arbeidsgiver Castrol Norge har lovet å betale behandlingen. Skattemyndighetene reiser nå krav om inntektsskatt av behandlingskostnadene.

Vil og kan finansministeren gjøre noe med dette?"


Les hele debatten