Spørretimespørsmål fra Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) til handelsministeren

Datert: 12.01.1994
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Spørsmål

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp): "Når vil ei norsk omsetting av GATT-avtalen liggja føre?"


Les hele debatten