Spørretimespørsmål fra Ellen Chr. Christiansen (FrP) til helseministeren

Datert: 11.01.1994
Besvart: 19.01.1994 av helseminister Werner Christie

Ellen Chr. Christiansen (Uav)

Spørsmål

Ellen Chr. Christiansen (FrP): "Oslo bystyre vedtok 28. oktober 1992 å iverksette et forsøk med bydelsfinansiering av sykehustjenester. Prosjektet er imidlertid avhengig av dispensasjon fra gjeldende forskrifter vedrørende pasientidentifiserbar informasjon. Det ble tidlig i 1993 sendt søknad til departementet om slik dispensasjon - men departementet har ennå ikke svart.

Vil statsråden sørge for at kommunen får svar i nærmeste fremtid?"


Les hele debatten