Spørretimespørsmål fra Terje Riis-Johansen (Sp) til nærings- og energiministeren

Datert: 10.12.1993
Spørsmålet er trukket tilbake

Terje Riis-Johansen (Sp)

Spørsmål

Terje Riis-Johansen (Sp): "En rekke lavlandsmagasiner, deriblant Toke i Drangedal, vil i den nærmeste framtid få fastsatt nye manøvreringsreglement av NVE.

Vil statsråden medvirke til at det for regulerte lavlandsmagasiner legges opp til i større grad å ivareta hensynet til natur og miljø enn hva tilfellet hittil har vært?"


Les hele debatten