Spørretimespørsmål fra Tove Kari Viken (Sp) til helseministeren

Datert: 11.01.1994
Besvart: 19.01.1994 av helseminister Werner Christie

Tove Kari Viken (Sp)

Spørsmål

Tove Kari Viken (Sp): "Det er kommet opplysninger om at det ikke finnes oppfølgingsrutiner i forhold til resultatene av den medisinske forskningen.

Hva vil statsråden gjøre for å få bedre kontroll av den medisinske forskningen med hensyn til ressursbruk og etiske krav?"


Les hele debatten