Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til helseministeren

Datert: 12.01.1994
Besvart: 19.01.1994 av helseminister Werner Christie

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): "Norsk Hjelpepleierforbund og Norsk Sykepleierforbund slår i disse dager alarm over alvorlig underbemanning i eldreomsorgen.

Kan helseministeren bekrefte eller avkrefte at situasjonen i eldre- omsorgen er så alvorlig som antydet av de to pleieorganisasjonene?"


Les hele debatten