Spørretimespørsmål fra Marit Tingelstad (Sp) til helseministeren

Datert: 12.01.1994
Besvart: 19.01.1994 av helseminister Werner Christie

Marit Tingelstad (Sp)

Spørsmål

Marit Tingelstad (Sp): "Sosial- og helsedepartementets beregningsmåte for tilskudd i forbind- else med ventetidsgarantien slår meget uheldig ut for enkelte fylkeskommuner, deriblant Oppland. Andre fylkeskommuner som ikke hadde iverksatt ekstra til- tak for å innfri ventetidsgarantien i 1991 får imidlertid stor uttelling.

Mener statsråden det er riktig at fylkeskommuner som hadde høyt aktivitetsnivå i 1991 ikke skal få like god tildeling som fylkeskommuner der aktivitetsnivået var lavere?"


Les hele debatten