Spørretimespørsmål fra Erling Folkvord (RV) til helseministeren

Datert: 14.01.1994
Besvart: 19.01.1994 av helseminister Werner Christie

Erling Folkvord (RV)

Spørsmål

Erling Folkvord (RV): "Stram kommuneøkonomi fører til at rettighetene og menneskeverdet til omsorgstrengende gamle krenkes daglig. På NRKs Kveldsaktuelt 11. januar 1994 fikk helseministeren spørsmål om han var for opprettelse av et statlig eldre- ombud for å bedre eldre pleietrengendes rettssikkerhet. Spørsmålet ble ikke besvart.

Kan helseministeren klarlegge og begrunne sitt standpunkt til opprettelse av et statlig eldreombud?"


Les hele debatten