Spørretimespørsmål fra Erling Folkvord (RV) til forsvarsministeren

Datert: 14.01.1994
Besvart: 19.01.1994 av forsvarsminister Jørgen Kosmo

Erling Folkvord (RV)

Spørsmål

Erling Folkvord (RV): "Inntil Golfkrigen hadde Norge våpenrestriksjoner overfor Tyrkia på grunn av landets grove brudd på menneskerettighetene. Under Golfkrigen ble Tyrkia utrustet med norske raketter som skulle trekkes tilbake ved krigens slutt. Dette skjedde ikke. Nå raser krigen i Kurdistan hardere enn noen gang.

Vil forsvarsministeren ta initiativ til å trekke tilbake rakettene og gjeninnføre våpenrestriksjonene mot Tyrkia?"


Les hele debatten