Spørretimespørsmål fra Johanne Sommersæter (Sp) til landbruksministeren

Datert: 21.01.1994
Besvart: 26.01.1994 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

Johanne Sommersæter (Sp)

Spørsmål

Johanne Sommersæter (Sp): "Distriktsveterinæren i Sør-Varanger har med hjemmel i regelverket for næringsmiddelkontroll bestemt at et større parti kjøtt, som er ulovlig innført fra Finland, skal graves ned.

Vil landbruksministeren bevirke til at ulovlig innført kjøtt kan brukes til pelsdyrfor, og at vi får en lik praksis i slike saker?"


Les hele debatten