Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til kommunal- og arbeidsministeren

Datert: 19.01.1994
Besvart: 26.01.1994 av kommunal- og arbeidsminister Gunnar Berge

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): "Oslo kommune har nektet Rikshospitalet byggetillatelse for midlertidig oppføring av en brakke for fire isolater med tanke på å øke kapasiteten for benmargstransplantasjoner.

Kan kommunalministeren medvirke til at byggetillatelse blir gitt til Rikshospitalet, da behovet for en utvidelse av benmargstransplantasjoner er meget stort?"


Les hele debatten