Spørretimespørsmål fra Eva R. Finstad (H) til miljøvernministeren

Datert: 13.01.1994
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Eva R. Finstad (H)

Spørsmål

Eva R. Finstad (H): "De rikspolitiske retningslinjer for vern av vernede vassdrag som Miljøverndepartementet har sendt på høring, skal sikre mot inngrep som kan ødelegge de verneverdier som ligger til grunn for vernet.

Mener statsråden det er i tråd med de rikspolitiske retningslinjene å tillate utbygging av kraftlinjer som krysser vernede vassdrag?"


Les hele debatten