Spørretimespørsmål fra Einar Steensnæs (KrF) til samferdselsministeren

Datert: 17.01.1994
Besvart: 26.01.1994 av samferdselsminister Kjell Opseth

Einar Steensnæs (KrF)

Spørsmål

Einar Steensnæs (KrF): "Departementets valg av trase for parsell av RV 11 langs Åkrafjorden kommer i konflikt med betydelige kultur- og naturverninteresser. Distriktet er sterkt opptatt av at vegprosjektet kan fullføres snarest mulig i tråd med forutsetningene i bompengevedtaket.

Hvilken fremdriftsplan arbeides det nå etter for dette viktige veganlegget?"


Les hele debatten