Spørretimespørsmål fra Marit Tingelstad (Sp) til samferdselsministeren

Datert: 20.01.1994
Besvart: 26.01.1994 av samferdselsminister Kjell Opseth

Marit Tingelstad (Sp)

Spørsmål

Marit Tingelstad (Sp): "Jeg er kjent med, via lokalpressen, at flere dagpendlere som benytter NSB/Gjøvikbanen, blir henvist til å stå, eller oppholde seg i godsvogna sittende på kasser. Dette skjer til tross for klager og lovnad om bedring.

Hvordan vil statsråden medvirke til at pendlerpassasjerene får den kvalitet og service de har rett på?"


Les hele debatten