Spørretimespørsmål fra Erna Solberg (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 19.01.1994
Besvart: 26.01.1994 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Erna Solberg (H)

Spørsmål

Erna Solberg (H): "Flere mekaniske bedrifter i Hordaland har gått sammen om å tilby et 4-årig kombinert teoretisk og praktisk utdanningstilbud gjennom ansettelse i bedriftene. Tilbudet gir både fagbrev og teoretisk studiekompetanse og tilbys i samarbeid med skolemyndighetene i fylket.

Vil statsråden sikre at dette tilbudet kan bestå og videreutvikles etter innføring av Reform '94?"


Les hele debatten