Spørretimespørsmål fra Eilef A. Meland (SV) til finansministeren

Datert: 14.01.1994
Besvart: 26.01.1994 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Eilef A. Meland (SV)

Spørsmål

Eilef A. Meland (SV): "I Økonomisk Rapport nr. 1/94 rettes oppmerksomheten mot opsjonsavtaler som er blitt stadig mer utbredt som frynsegode for toppledere i norsk næringsliv. Det er ennå ikke lagt fram lovforslag som pålegger offentlig- gjøring av slike avtaler.

Hvordan vurderer statsråden denne praksisen, også i selskaper hvor staten har vesentlige eierposisjoner?"


Les hele debatten