Spørretimespørsmål fra Lisbeth Holand (SV) til justisministeren

Datert: 20.01.1994
Fremsatt av: Erik Solheim (SV)
Besvart: 26.01.1994 av justisminister Grete Faremo

Lisbeth Holand (SV)

Spørsmål

Lisbeth Holand (SV): "Ifølge justisministerens redegjørelse i Stortinget 18. juni 1993 om forholdene i Kosovo, så Høykommisæren for flyktninger med uro på situasjonen, men gav ikke noe råd om å stoppe retur til Kosovo. Høykommisæren viser nå til en forverra situasjon, og appellerer om at ingen sendes tilbake iallfall ikke før til våren.

Hvordan vil justisministeren følge opp de nye signalene fra Høykommisæren?" (Tatt opp av representanten Erik Solheim)


Les hele debatten