Spørretimespørsmål fra Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) til handelsministeren

Datert: 20.01.1994
Besvart: 26.01.1994 av handelsminister Grete Knudsen

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Spørsmål

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp): "Når vil ei norsk omsetting av GATT-avtalen liggja føre?"


Les hele debatten