Spørretimespørsmål fra Erik Solheim (SV) til statsministeren

Datert: 19.01.1994
Besvart: 02.02.1994 av statsminister Gro Harlem Brundtland

Erik Solheim (SV)

Spørsmål

Erik Solheim (SV): "Den forbruksvekst Regjeringen legger opp til i 1994 vil innebære økt nød og fattigdom i store deler av verden for øvrig og vil bety ytterligere miljøforringelse.

Hvordan vil Regjeringen legge om politikken slik at den blir i tråd med Brundtlandkommisjonens og Rio-konferansens anbefalinger om en bære- kraftig utvikling?" Tas opp av Kjellbjørg Lunde


Les hele debatten