Spørretimespørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til statsministeren

Datert: 20.01.1994
Besvart: 02.02.1994 av statsminister Gro Harlem Brundtland

Marit Arnstad (Sp)

Spørsmål

Marit Arnstad (Sp): "Regjeringen går i Langtidsprogrammet inn for en betydelig vekst i forbruket. Miljøvernministeren har nå tatt til orde for et oppgjør med denne forbruksveksten.

Vil Regjeringen vurdere å legge fram et revidert langtidsprogram for perioden 1994-97 som tar hensyn til miljøvernministerens synspunkter og med forslag til tiltak som vil være nødvendige i denne sammenheng?"


Les hele debatten