Spørretimespørsmål fra Inga Kvalbukt (Sp) til samferdselsministeren

Datert: 25.01.1994
Besvart: 02.02.1994 av samferdselsminister Kjell Opseth

Inga Kvalbukt (Sp)

Spørsmål

Inga Kvalbukt (Sp): "Langs jernbanestrekningene i Norge blir hvert år et stort antall rein og storvilt skadet eller drept etter påkjørsel fra tog. Dette er et problem først og fremst av dyrevernmessig art, men også en betydelig belastning for togpersonalet som får oppgaven med å foreta søk og avliving. Antallet tilfeller tiltar under snørike vintre.

Hva vil statsråden gjøre for å bedre forholdene?"


Les hele debatten