Spørretimespørsmål fra Tor Nymo (Sp) til samferdselsministeren

Datert: 27.01.1994
Besvart: 02.02.1994 av samferdselsminister Kjell Opseth

Tor Nymo (Sp)

Spørsmål

Tor Nymo (Sp): "I Aftenposten 20. januar 1994 opplyser direktør Fougli i Braathens SAFE at SAS, Braathens SAFE og Widerøe "har snakket sammen", og at normal- prisene på flybilletter vil bli "stort sett opprettholdt som i dag".

Er dette i overensstemmelse med de forutsetninger Regjeringen la til grunn da de ønsket å gjennomføre fri konkurranse i luftfarten?"


Les hele debatten