Spørretimespørsmål fra Thorhild Widvey (H) til samferdselsministeren

Datert: 28.01.1994
Besvart: 02.02.1994 av samferdselsminister Kjell Opseth

Thorhild Widvey (H)

Spørsmål

Thorhild Widvey (H): "Stortinget vedtok i 1991 endringer i samferdselsloven som åpnet for større bruk av anbud. Stortinget forutsatte at de nødvendige forskrifter ble utarbeidet av departementet, men dette har hittil ikke skjedd.

Hvorfor er ikke Stortingets intensjoner oppfylt, og kan samferdsels- ministeren love en snarlig utsendelse av forskriftene?"


Les hele debatten