Spørretimespørsmål fra Per-Kristian Foss (H) til kulturministeren

Datert: 27.01.1994
Besvart: 02.02.1994 av kulturminister Åse Kleveland

Per-Kristian Foss (H)

Spørsmål

Per-Kristian Foss (H): "Debatten om aldersgrensen for filmen "Schindlers liste" har aktualisert spørsmålet om revisjon av aldersgrensereglene i kinoloven og om foreldrenes rett til å avgjøre hvilke filmer deres barn bør kunne få se.

Vil statsråden straks i påvente av forslag om mer permanente endringer i aldersgrensene, legge frem forslag om en dispensasjonshjemmel i kinolovens paragraf 5, slik at departementet får adgang til å fravike den absolutte 15-års grense?"


Les hele debatten