Spørretimespørsmål fra Odd Holten (KrF) til finansministeren

Datert: 25.01.1994
Spørsmålet er trukket tilbake

Odd Holten (KrF)

Spørsmål

Odd Holten (KrF): "Ut fra pågående drøftinger mellom aktuelle bankstyrer og ut fra tidligere erfaringer med store fusjoner mellom finansinstitusjoner tillater jeg meg å spørre finansministeren om Stortinget reelt vil kunne diskutere bankstrukturen på fritt grunnlag når bankstrukturmeldingen kommer?"


Les hele debatten