Spørretimespørsmål fra Ane Sofie Tømmerås (A) til justisministeren

Datert: 27.01.1994
Besvart: 02.02.1994 av justisminister Grete Faremo

Ane Sofie Tømmerås (A)

Spørsmål

Ane Sofie Tømmerås (A): "Mange unge mennesker går rett ut i arbeidsledighet etter å ha avsluttet førstegangstjeneste. Forsvarsdepartementet har utarbeidet en omfattende handlingsplan for å avhjelpe problemet.

Hva vil justisministeren gjøre med at nesten 1/3 av de sivile tjeneste- pliktige går ut i arbeidsledighet etter avsluttet tjeneste?"


Les hele debatten