Spørretimespørsmål fra Terje Riis-Johansen (Sp) til helseministeren

Datert: 25.01.1994
Besvart: 02.02.1994 av helseminister Werner Christie

Terje Riis-Johansen (Sp)

Spørsmål

Terje Riis-Johansen (Sp): "Norge har de siste årene sikret en forsvarlig handtering av blod og blodprodukter gjennom en statlig monopolordning. Dette har gitt trygghet i forhold til spredning av sykdommer i forbindelse med blant annet blod- overføringer.

Hva blir gjort fra Den norske regjering for at vi skal kunne opprett- holde denne ordningen som EØS-medlem?"


Les hele debatten