Spørretimespørsmål fra Arne Haukvik (Uavh) til helseministeren

Datert: 25.04.1997
Besvart: 30.04.1997 av helseminister Gudmund Hernes

Arne Haukvik (Uav)

Spørsmål

Arne Haukvik (Uavh): Forskarar som i lang tid har granska synet til elevar i grunnskolen, hevdar at 20 pst. av alle desse elevane har så dårleg syn at dei har store vanskar under skoledagen. Fleire av dei kjem seg ikkje gjennom skolen, dei endar som "drop-outs". Psykolog Knut Inge Fostervold har sagt at 100 000 i grunnskolen slit tungt med lesing og skriving på grunn av dårleg syn som ikkje er oppdaga.

Vil helseundersøkingar av elevar i grunnskolen etter denne forskinga også ta omsyn til dette problemet?


Les hele debatten