Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til helseministeren

Datert: 28.01.1994
Besvart: 02.02.1994 av helseminister Werner Christie

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): "I en av Helsedirektoratets utredningsserier, nr. 4 for 1993 om forholdet mellom pasientvolum og behandlingskvalitet, konkluderes det med at økende pasientvolum - under en rekke gitte diagnoser - gir et bedre behandlingsresultat.

Hvilke konsekvenser vil nevnte utredningskonklusjoner få for organiseringen av norske sykehus i fremtiden?"


Les hele debatten