Spørretimespørsmål fra Lars Sponheim (V) til helseministeren

Datert: 28.01.1994
Besvart: 02.02.1994 av helseminister Werner Christie

Lars Sponheim (V)

Spørsmål

Lars Sponheim (V): "Fylkessjukehuset på Stord skal påleggast å spare 5 millionar kroner i 1994. Det vil føre til at 30 av 95 sengeplassar forsvinn. Frå før har Sunnhordlandsregionen færrast plassar i fylket.

Finst det ikkje minimumskrav til eit forsvarleg sjukehustilbod for ein region?" Tas opp av May Britt Vihovde


Les hele debatten