Spørretimespørsmål fra Erling Folkvord (RV) til sosialministeren

Datert: 28.01.1994
Besvart: 02.02.1994 av sosialminister Hill-Marta Solberg

Erling Folkvord (RV)

Spørsmål

Erling Folkvord (RV): "Utenlandske enslige forsørgere som er enker, har ikke samme trygde- rettigheter som ugifte eller skilte/separerte. Dette gir svært urettferdige utslag. For eksempel står en jugoslavisk enke med tre barn, bosatt i Norge i 6 år, nå helt uten trygderettigheter.

Vil sosialministeren ta initiativ til en lovendring slik at utenlandske enker blir likestilt med enslige, separerte og skilte forsørgere?" Tas opp av Mai Gythfeldt


Les hele debatten