Spørretimespørsmål fra Eva R. Finstad (H) til miljøvernministeren

Datert: 04.02.1994
Besvart: 09.02.1994 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Eva R. Finstad (H)

Spørsmål

Eva R. Finstad (H): "De rikspolitiske retningslinjer for vern av vernede vassdrag som Miljøverndepartementet har sendt ut på høring, skal sikre mot inngrep som kan ødelegge de verneverdier som ligger til grunn for vernet.

Mener statsråden det er i tråd med de rikspolitiske retningslinjene å tillate utbygging av kraftlinjer som krysser vernede vassdrag?"


Les hele debatten