Spørretimespørsmål fra Mai Gythfeldt (RV) til samferdselsministeren

Datert: 03.02.1994
Fremsatt av: Erling Folkvord (RV)
Besvart: 09.02.1994 av samferdselsminister Kjell Opseth

Mai Gythfeldt (RV)

Spørsmål

Mai Gythfeldt (RV): "Nok ein gong har innbyggjarane i indre Hardanger opplevd ei rekkje snøras og stor skredfare. Det er behov for omfattande skredsikringstiltak både langs vegane og ved boligstrok.

Kva vil Regjeringa gjere for å få overført nødvendige statlege tilskott til ras- og skredsikringstiltak langs vegane i indre Hardanger?" Tatt opp av Erling Folkvord


Les hele debatten