Spørretimespørsmål fra Oddvard Nilsen (H) til samferdselsministeren

Datert: 03.02.1994
Besvart: 09.02.1994 av samferdselsminister Kjell Opseth

Oddvard Nilsen (H)

Spørsmål

Oddvard Nilsen (H): "Da Stortinget fattet vedtak om bygging av hovedflyplass på Gardermoen, var det en forutsetning at grunneierne som måtte avstå eiendom skulle få full erstatning. Gjennom media er det kommet frem påstander som kan tyde på at dette ikke blir gjort.

Hvordan vil statsråden medvirke til at Stortingets forutsetning om full erstatning blir gjennomført?"


Les hele debatten