Spørretimespørsmål fra Inga Kvalbukt (Sp) til olje- og energiministeren

Datert: 25.04.1997
Besvart: 30.04.1997 av olje- og energiminister Ranveig Frøiland

Inga Kvalbukt (Sp)

Spørsmål

Inga Kvalbukt (Sp): I store deler av Nord-Norge er det ekstremt mye snø. Blir ikke vårværet ideelt med sakte tining og lite nedbør, er det grunn til å vente flom i deler av landsdelen.

Kan statsråden redegjøre for om damanleggene i denne delen av landet nå har fått sine beredskapsplaner?


Les hele debatten