Spørretimespørsmål fra Thorhild Widvey (H) til samferdselsministeren

Datert: 04.02.1994
Besvart: 09.02.1994 av samferdselsminister Kjell Opseth

Thorhild Widvey (H)

Spørsmål

Thorhild Widvey (H): "Utbygging av hovedflyplass på Gardermoen er et av de største enkelt- prosjekter Stortinget har vedtatt. Det fremkommer fra tid til annen fra ulikt hold, opplysninger om at fremdriften ikke samsvarer med Stortingets forutsetninger.

På hvilken måte vil statsråden orientere Stortinget om status for prosjektet?"


Les hele debatten