Spørretimespørsmål fra Ola S. Apeland (Sp) til kulturministeren

Datert: 04.02.1994
Fremsatt av: Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)
Besvart: 09.02.1994 av kulturminister Åse Kleveland

Ola S. Apeland (Sp)

Spørsmål

Ola S. Apeland (Sp): "TV Vest har i samarbeid med TV2 daglege dagsnyttsendingar i Rogaland med mellombels konsesjon ut februar. Desse sendingane er svært godt mottekne, og bør seiast å ha eit innhald som er i samsvar med Stortinget sitt ynskje.

Vil kulturministeren syta for at desse sendingane kan halda fram?" Tatt opp av Magnhild Meltveit Kleppa


Les hele debatten