Spørretimespørsmål fra Terje Sandkjær (Sp) til helseministeren

Datert: 02.02.1994
Fremsatt av: Borghild Hillestad (Sp)
Besvart: 09.02.1994 av helseminister Werner Christie

Terje Sandkjær (Sp)

Spørsmål

Terje Sandkjær (Sp): "Undersøkelser viser at bruken av piller og vanedannende medikamenter er størst på Sørlandet. Samtidig registreres det en kraftig økning i vold og kriminalitet.

Hvilke tanker gjør helseministeren seg i denne anledning?" Tatt opp av Borghild Hillestad


Les hele debatten