Spørretimespørsmål fra May Britt Vihovde (V) til nærings- og energiministeren

Datert: 03.02.1994
Fremsatt av: Lars Sponheim (V)
Besvart på vegne av: Nærings- og energiministeren
Besvart: 09.02.1994 av samferdselsminister Kjell Opseth

May Britt Vihovde (V)

Spørsmål

May Britt Vihovde (V): "Nærings- og energidepartementet vil i nær framtid avgjere om ein vil tillate prøveboring etter olje i Skagerrak. Miljøet i Skagerrak er allereie no hardt belasta av forureining. Oljeverksemd i dette området vil ytterlegare auke den samla belastninga. Leiteboring med påfølgande utvinning kan og svekke inntektsgrunnlaget til reiselivsnæringa i landsdelen.

Vil statsråden anbefale leiteboring og eventuelt oljeutvinning i dette området?" Tatt opp av Lars Sponheim


Les hele debatten